KIRKEN

Gørding Kirke

Gørding Kirke, Kirkevej 22, 6690 Gørding

Kirkerummet set fra pulpituret.

ORGLET I GØRDING KIRKE - 2009


Manual I :  Principal 8’, Spidsgamba 8’ , Oktav 4’ , Mixtur III.

Manual II : Gedakt 8’ , Rørfløjte 4’ , Gemshorn 2’.

Fælles for Manualerne : Quintatøn 8’ , Oktav 2’ , Sesquialtera II.

Pedal :        Subbas 16’ , Fagot 8’ (2009)                   

Klaviaturomfang :  C-f3 / C-d1

Koblinger : I+II  I+II16’  P+I  P+II

Kanaltremulant

Faltebælg manualværk (genbrug)

Regulatorbælg pedalværk

Ligesvævende temperering

Orglet bygget af Marcussen&søn i 1941 som et pneumatisk instrument,  blev i 2009 ombygget af A.H.R. til et helmekanisk orgel.

Klanggods og intonation er stort set urørt.

Klokker:

Før 1528 havde kirken to klokker. Den ene er fra ca. 1350. Den anden kender vi ikke noget til, idet kong Frederik I fik rigsrådets godkendelse til at indsamle klokken til brug for at bygge kanoner!


I 1970 fik kirken skænket klokke nummer to. Den bærer følgende inskription: "Jeg skænkedes af Aksel Emil Petersen, sognepræst i Gørding 1947-63, støbt 1969". Og tillige: "Guds nåde er så rigt et væld, som gav i gry og kvæld de bange sjæle trøsten". samt: "Vågn op, nu dæmrer det i østen".

Døbefont:

Romansk. Døbefonten er af granit og fra den romanske tid. Døbefonten havde i begyndelsen sin plads ved indgangsdøren mod syd. I dag står den centralt placeret i kirkerummet.

Altertavlen:

Sengotisk skabsaltertavle fra o. 1500. Renoveret o. 1732.

Motiverne er de klassiske motiver fra 1700 tallet: Nadverindstiftelsen, Getsamenekampen, Opstandelsen og Himmelfarten.

Prædikestolen:

Fra 1622 og skænket af "Fruen på Varhogård", Margrete Krag.

På prædikestolens lydhimmel ser man Margrete Krags våbenskjold med netop kragen som symbol, og årstallet 1622.

Prædikestolen er udsmykket med 5 relieffer med scener fra Jesu barndom og ungdom.

1. Adam og Eva ved "Kundskabens træ"

2. Bebudelsen

3. Jesu fødsel

4. Omskærelsen

5. Dåben

Krucifikset:

Omkring 1250 fik kirken et krucifiks, der er yderst sjældent. Det har hængt i korbuen, lige over døbefonten, men hænger i dag på væggen på kirkens nordside.

Krucifikset er som skrevet overordentlig sjælden. Der findes (oplyser de på Nationalmuseet) kun to af slagsen i hele den kristne verden.

Det særlige er, at krucifikset er en blanding af gotisk og romansk kirkekunst.

I den romanske tid (o.år 1200) ses den sejrende Kristus med guldkrone og en rank symmetrisk holdning. I den gotiske tid (o.år 1300) ses den lidende Kristus med tornekrone og en asymmetrisk "lidende" holdning.

Krucifikset i Gørding kirke er en blanding af de to stilarter: Den lidende Kristus med guldkrone!

Ved korset er der desuden figurer, af Jesu mor, og disciplen Johannes.