DÅB

Gørding Kirke

Gørding Kirke, Kirkevej 22, 6690 Gørding

Dåbens betydning

Dåben betyder, at den døbte aldrig er alene i verden.

Dåben markerer et tilhørsforhold og en forbundethed.

med ...


... familien

... traditionen

... kulturen

... lokalsamfundet

... historien

... noget større

... kirken

... Kristus

... Gud


Det er forskelligt fra person til person, og det ændrer sig ofte gennem livet, hvor vi lægger vægten.

Uanset hvor du lægger vægten, så kan dåben give en fornemmelsen af at høre til.

Den kan blive et fundament man kan leve på.Kontakt præsten for at aftale, hvilken søn- eller helligdag dåben ønskes foretaget.Forud for dåben kommer præsten på et besøg. Ved denne samtale skal præsten have navn og adresse på mindst to og højst fem faddere, som alle skal være døbt med den kristne dåb og være i konfirmationsalderen.


Når dåben har fundet sted, udleveres en fødsels- og dåbsattest, og kort tid efter vil barnets gule sygesikringsbevis blive tilsendt.