BRYLLUP

Gørding Kirke

Gørding Kirke, Kirkevej 22, 6690 Gørding

I kan blive viet i Folkekirken, hvis mindst en af jer er medlem af Folkekirken.


Før en vielse kan ske, skal I indhente en prøvelsesattest, som dokumenterer at Iopfylder betingelserne for at indgå ægteskab.

Prøvelsesattesten er kun gyldig i 4 måneder efter udstedelsen.


Prøvelsesattesten fremskaffes ved at logge på www.borger.dk og derfra udfylde ægteskabserklæring. Dette udløser prøvelsesattesten.

Når I har modtaget denne, skal I straks sende den til den præst, der skal vie jer.

Vær opmærksom på, at der kan være lang ekspeditionstid, hvis en af jer har været bosiddende i udlandet.


Såfremt der ønskes navneændring på bryllupsdagen skal dette også foregå fra www.borger.dk.


Til vielsen skal der være 2 vidner, hvis navne og adresser skal gives til præsten.


Ønsker et par, der er blevet borgerligt gift at få en kirkelig velsignelse af ægteskabet aftales dette ligeledes med sognepræsten.


Pyntning af kirke.

Mange gange er det familien/naboerne/vennerne til parret, der gerne vil gøre dette for brudeparret.

Vores kirketjener kan også gøre det mod betaling.

Kontakt under alle omstændigheder vores kirketjener (Tove Sørensen) for nærmere aftale.