KIRKEGÅRDEN

Gørding Kirke

Gørding Kirke, Kirkevej 22, 6690 Gørding

Enhver, der har erhvervet brugsret til gravsted, er forpligtet til at vedligeholde dette i henhold til Kgl. Anordning af 1953, om folkekirkens kirker og kirkegårde, samt efter kirkegårdens vedtægt.

 

Efter begravelse eller bisættelse fjerner kirkegårdens personale visne buketter og kranse.

 

Kirkegårdspersonalet kan påtage sig anlæg af gravstedet.

 

Renholdelse af gravstedet, samt granpyntning og beplantning af blomster på gravstedet udføres efter aftale, og i henhold til kirkegårdens takster og bestemmelser.

 

Legat gravsteder.

Med en samlet indbetaling for hele fredningsperioden foretager kirkegården vedligeholdelse i hele perioden.

Her er tale om såkaldte legatgravsteder, som oprettes efter Stiftøvrighedens regler. Nærmere oplysninger fås på Kirkegårdskontoret.


For kistebegravelser er fredningtiden 25 år. For urnenedsættelser er fredningstiden 10 år.


Vedrørende takster på Gørding kirkegård:

Henvendelse til kirkegårdskontoret på tlf. 75 17 88 95 eller på mail:

goerding.kirkegaard@mail.dk


Gravsten på kirkegården er fotograferet og kan søges Her


Vedtægt for Gørding kirkegård kan læses her: