BEGRAVELSE- BISÆTTELSE

Gørding Kirke

Gørding Kirke, Kirkevej 22, 6690 Gørding

 

 

Dødsfald skal anmeldes til sognepræsten senest 2 dage efter dødsfaldet.

Aftale om begravelse/bisættelse sker ved henvendelse til præsten. Forud for begravelsen mødes præsten med de pårørende, hvor der vælges salmer til højtideligheden, og hvor der er mulighed for at fortælle om den afdøde og tale om de mange følelser, der rører sig i en, når man mister en nærtstående.

 

Aftale om gravsted sker ved henvendelse til kirkegårdslederen

(Jens Christian Pedersen, 7517 8895).