KONFIRMATION

Gørding Kirke

Gørding Kirke, Kirkevej 22, 6690 Gørding

I Gørding sogn er der konfirmandundervisning i 7. klasse.

Enhver der er døbt, kan blive konfirmeret.

Inden sommerferien modtager eleverne

i 6. klasse en seddel med information

om konfirmandforberedelsen og tilmeldingsblanket.

 

Selve indskrivningen/tilmeldingen foregår i forbindelse med en aftensamling i kirken i august måned.

 

Gamle 6.a konfirmeres Kristi Himmelfartsdag og gamle 6.b om søndagen.

Er der kun én klasse på 6. årgang, finder konfirmationen sted Kristi Himmelfartsdag

 

 

TIDSPUNKTER FOR KONFIRMATION

 

2019 30. maj og 2. juni

2020 21. maj og 24. maj

2021 13. maj og 16. maj

2022 26. maj og 29. maj

2023 18. maj og 21. maj

 

Med ret til forbehold.