DET SKER

Gørding Kirke

Gørding Kirke, Kirkevej 22, 6690 Gørding

Menighedsmøde

Det årlige menighedsmøde afholdes  søndag d. 2.6. kl. 9.30 i konfirmandstuen.

Der er kaffe på kanden og efterfølgende er der gudstjeneste kl. 10.30.

Menighedsrådet orienterer om det forløbne år og hvilke planer vi har for det følgende.

Vel mødt!

På menighedsrådets vegne

Else Lisby Møller, formand
Konfirmation i Gørding kirke

Kristi Himmelfartsdag d. 30. maj :


Kl. 9.30

Alexander Kristian Ammitzbøll, Kirkevej 15
Emilia Guldborg Møller, Søndermarken 16
Freya Langballe Rohde Nielsen, Fyrrevænget 13
Kasper Andersen, Pilevænget 4
Kristoffer Boysen Jepsen, Terpvej 21
Lukas Frisk Thøgersen, Søndergade 50
Peter Dransfeldt Beck, Kløvermarken 38
Sara Hoffmann Bech, Nørregade 51 1.
Simon Lennert Hansen, Søndergade 45
Tanna Hellan Jepsen Walther, Nygade 34


Kl. 11.15

Amalie Schmidt Jensen, Engvej 3
Cenius Birk Sommerlund, Vejrupvej 2
Emil Kristian Jørgensen, Troldhøjvej 2
Freja Juliane Bøttger Vesterager, Kirkevej 12
Julie Knudsen, Nørregade 69
Kasper Køpke Sørensen, Ilstedvej 3, Bramming
Mads Rahbek, Engdraget 25, Vejrup
Marcus Højgaard Scharstein, Kløvermarken 42
Sebastian Sørensen, Nr. Høevej 6, Bramming
Tobias Bøgh Juulsen, Jernvedvej 16

Telegrammer mv. kan afleveres i konfirmandstuen på dagen.
Husk at hejse flaget for konfirmanderne og deres familier.